top of page
59295102_2201181969958537_49787499695413

Žiadosť podnikateľ

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (PO, FO oprávnené na podnikanie)

58994643_2199962316747169_18597485717718

Pravidlá požiarnej ochrany, BOZP

Všeobecné pravidlá požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na podujatí

59539900_2201181146625286_83900347537759

Žiadosť nepodnikateľ

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste (fyzické osoby)

59295762_2201183459958388_18228924609724

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie na účely oznámenia o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov na trhovom mieste

Prihlášku

a vyplnené tlačivá

 posielajte najneskôr do

20. marca 2023

email: jankavasakova@gmail.com

bottom of page