POTVRDENÍ ÚČINKUJÚCI & SPRIEVODNÝ PROGRAM

MESTSKÝ OPEN AIR FESTIVAL S VOĽNÝM VSTUPOM
Milí priatelia festivalu Bratislavský majáles,

zrejme ste už túto správu očakávali, žiaľ, ani my nemôžeme inak. V dôsledku mimoriadnej bezpečnostno-zdravotnej situácie spôsobenej šíriacou sa nákazou vírusom SARS-CoV-2 sme sa po dôkladnom zvážení a konzultáciách s našimi najdôležitejšími partnermi a spoluorganizátormi rozhodli usporiadanie 13. ročníka nášho obľúbeného festivalu odložiť na neurčito. Znamená to, že festival sa v pôvodne stanovenom termíne 1.-3. mája 2020 nebude konať.

Bratislavský majáles vznikol v roku 2008 pre všetkých ľudí, ktorí majú radi naše mesto, vnímajú a ďalej rozvíjajú jeho tradície, rôznorodosť, kozmopolitnosť, sú presvedčení, že do spoločných verejných priestorov patrí kultúra, umenie, stretávanie sa, dialóg. Aj preto bol od prvého ročníka na náš festival vždy voľný vstup. Pre nás v aktuálnej náročnej situácii neexistujú žiadne kompromisy ani obmedzenia typu "bez divákov", "s obmedzeným vstupom", "skrátená súťaž, či program", ap. 

 

Práve 10-12 týždňov v mesiacoch február, marec a apríl je každoročne z hľadiska prípravy a organizácie festivalu rozhodujúcou fázou. V tejto chvíli, berúc do úvahy núdzový stav a prísne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, jednoducho nie je možné organizáciu festivalu pripravovať po administratívnej, dramaturgickej, ani marketingovej stránke. Ba čo viac, bolo by to nehumánne, neetické a v rozpore so základnými hodnotami samotného festivalu.

 

Určite nemusíme zdôrazňovať, ako sme sa na tohtoročný majáles po vlaňajšej nepriazni počasia, ktorá skrátila program o jeden deň, tešili. Verili sme, že si to spoločne v tomto roku vynahradíme. Aj preto sa pokúsime urobiť všetko pre to, aby sa v spolupráci so všetkými zainteresovanými podarilo dohodnúť na náhradnom termíne konania festivalu. V súčasnosti nie je možné objektívne odhadnúť rozsah a trvanie mimoriadnych opatrení, ako aj následné dlhodobejšie dôsledky na konanie hromadných kultúrnych podujatí v ďalšom priebehu roka. Preto ani my nedokážeme zodpovedne určiť náhradný termín. Jedným z kľúčových faktorov bude aj vyťaženosť lokality Tyršovho nábrežia inými podujatiami, plánovanými v druhej polovici roka.

 

Ďakujeme Vám všetkým za doterajšiu priazeň, želáme Vám predovšetkým, aby ste zostali v zdraví a dúfame, že aj Bratislavský majáles sa napokon vráti ešte lepší a silnejší.

 

Správna rada,

Bratislavský majáles o.z.

HEX

HEX

PARA

PARA

VYPSANÁ FIXA

VYPSANÁ FIXA

SATÉNOVÉ RUKY

SATÉNOVÉ RUKY

MEDIAL BANANA

MEDIAL BANANA

TASTE OF BRASS

TASTE OF BRASS

ŽUPNÁ DVADSIATKA

ŽUPNÁ DVADSIATKA

GAMBRINUS SRDCOVKA

GAMBRINUS SRDCOVKA

STREET FOOD

STREET FOOD

SPÝTAJTE SA

MEDIAL BANANA

Ikona slovenského reggae je necelých 10 rokov od svojho vzniku vyhľadávaným interpretom na viacerých svetových festivaloch, a tak je pre nás cťou, že opäť po roku nebude chýbať v line up majálesu.

Go to link